GIỚI THIỆU  
 
  Kế hoạch công tác tuần  
 
  TIN TỨC - SỰ KIỆN  
 
 
 
  LIÊN KẾT WEBSITE  
 
 
  HỌC TẬP VÀ LÀM theo tấm gương ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH   
   
Hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "sửa đổi lối làm việc"

(Website Văn phòng) – Ban Thường vụ Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng thành phố vừa hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu", tác phẩm "sửa đổi lối làm việc".

Đơn vị tổ chức học tập chuyên đề là đảng bộ, chi bộ cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức qua học tập liên hệ bản thân và đề ra nhiệm vụ cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải học tập hai chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và cải cách hành chính. Sau học tập, mỗi đối tượng phải viết bài thu hoạch, liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo Bác.

Công chức viên chức và người lao động chưa là đảng viên phải được học 3 Nghị quyết Trung ương 6, khóa X.

 

 

 

 

 

  Tin đọc nhiều nhất  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  tra cứu
kết quả giải quyết hồ sơ
 

Các Cơ quan Trung ương

Thành ủy Thành phố

HĐND Thành phố

Sở/Ban/Ngành

Quận/Huyện

Doanh nghiệp Nhà nước

Khác

 
  Hướng dẫn
nghiệp vụ văn phòng
 
Công tác Văn thư
Công tác Lưu trữ
Ứng dụng công nghệ thông tin
 
  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG